Ajankohtaista

Uutishuone

Miten Oiva näkyy Meira Novalla?

12.01.2017 | Novalainen vastaa

Mikä on Oiva?

Oiva on Eviran koordinoima järjestelmä, jonka kautta elintarvikevalvojien tarkastuksista saatavat Oiva-raportit julkistetaan. Ravintoloiden ja suurkeittiöiden Oiva-raportit ovat olleet julkisia vuodesta 2013 alkaen. Teollisuuden raportit tulivat julkisiksi kesäkuusta 2015.

Meira Novalla tarkastuksia on tehty kolme: marraskuussa 2015 sekä kesä- ja marraskuussa 2016. Kaikissa olemme saaneet parhaimman yleisarvosanan eli oivallisen.

Mikä tarkastuksissa muuttui Oivan myötä?

Aiemmin tehtiin niin kutsuttuja omavalvontatarkastuksia. Ne olivat muuten samanlaisia kuin Oiva-tarkastukset, mutta nykyään tulokset ovat julkisia. Evira velvoittaa laittamaan Oiva-tulokset näkyville yrityksen nettisivuille sekä myös toimipaikkaan, mikäli yrityksessä käy kuluttajia. 

Evira on myös tehnyt Oiva-tarkastuksia varten yksityiskohtaisen ohjeen, jota viranomaiset noudattavat tarkastuksissaan. Näin ollen tarkastukset ovat kaikille entistä yhdenmukaisempia.

Millaisia asioita tarkastuksessa voidaan käydä läpi?

Tarkastuksia tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa ja ne tekee kunnallinen viranomainen eli Meira Novan tapauksessa Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus. Viranomainen päättää ennen tarkastusta, mitä kohtia tarkastuslistalta hän haluaa käydä läpi. Näitä ei kerrota etukäteen, vaan lähtökohtana on, että kaikkien kohtien on oltava kunnossa.

Koska olemme varastolaitos, tarkastuskohteet keskittyvät pitkälti hygienia-asioihin: lämpötilaseuranta, ylläpitovalvonta, tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys sekä kunnossapito, henkilökunnan työ- ja suojavaatetus, perehdytys ja koulutus muutamia mainitakseni. Myös itse tuotteisiin liittyviä asioita tarkastetaan kuten kasvinsuojelujäämiä, vierasesineitä, jäljitettävyyttä ja siihen liittyviä dokumentteja.

Viranomaisen kanssa käydään usein tarkempaa keskustelua tarkastettavina olevista kohteista ja koemmekin, että yhteydenpito viranomaisten kanssa on sujunut antoisasti.

Jari Saviniemi
Logistiikan kehittämispäällikkö
Meira Nova Oy


Jaa sisältöä: