Ajankohtaista

Uutishuone

Pasi Berggren luottaa Meira Novan vahvuuksiin

05.11.2018 | Kuukauden kasvo

Uusi toimitusjohtaja ei suunnittele suuria muutoksia toimintaan. Pikemminkin hienosäätöä, jolla toimitusvarmuus, asiakaslähtöisyys ja muut vahvuutemme hiotaan entistä enemmän huippuunsa.

Tämän vuoden alkupuolella Pasi Berggren sai yllättävän puhelun: "Tunnetko Meira Novan? Kiinnostaisiko yrityksen toimitusjohtajan paikka?"

Kyllähän Berggren tunsi ja kyllähän häntä kiinnosti. Keskustelut Meira Novan hallituksen puheenjohtajan, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laineen kanssa vahvistivat Berggrenin näkemystä: kyseessä on merkittävä yritys ja merkittävä tehtävä.

Työt Meira Novassa alkoivat elokuun puolivälissä. Eero Raappana perehdytti seuraajaansa parin viikon ajan. Syyskuun alussa oli vahdinvaihdon aika: Eero lähti viettämään eläkepäiviään, ja Pasi aloitti virallisesti uutena toimitusjohtajana.

Pasi Berggren siirtyi Meira Novaan teknistä tukkukauppaa harjoittavan Motoral Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. 47-vuotias diplomi-insinööri on ehtinyt työurallaan kerätä runsaasti kokemusta etenkin tukkukaupasta ja logistiikasta, laatujohtamisesta, digikehittämisestä sekä kansainvälisestä toiminnasta.

Berggrenin mukaan hyppäys teknisestä tukkukaupasta foodservice-alan tukkukauppaan ei ole loppujen lopuksi kovinkaan suuri. "Lainalaisuudet ovat molemmissa samat."

Berggren kuvailee itseään analyyttiseksi, määrätietoiseksi ja innostavaksi johtajaksi, joka näkee muutokset aina mahdollisuuksina. "Meira Novaan oli uutena ihmisenä tosi kiva tulla. Täällä on hyvä ja lämmin tunnelma. Talossa viihdytään, sillä henkilöstömme on tehnyt yrityksessä pitkiä työuria. Kaikessa paistaa läpi vahva ammattitaito", Berggren sanoo.

Monipuolinen työhistoria

Pasi Berggren valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2001 pääaineenaan tuotantotekniikka. Jo ennen valmistumistaan hän päätyi töihin lohjalaiseen PMJ automeciin, joka valmistaa automaatiolaitteita kansainväliselle elektroniikkateollisuudelle. Yrityksen palveluksessa vierähti automaatioinsinöörin, asiakaspalvelupäällikön ja johtajan tehtävissä kaikkiaan reilut kuusi vuotta. Osan ajasta Berggren työskenteli Dallasissa Yhdysvalloissa.

Sveitsiläisen Schaffner-konsernin suomalaiseen tytäryhtiöön Berggren päätyi ensin tuotannosta ja toimitusketjusta vastaavaksi johtajaksi ja sen jälkeen, vuonna 2005, toimitusjohtajaksi. Schaffner suunnittelee, valmistaa ja myy tuotteita sähköteollisuuden tarpeisiin.

"Yrityksellä on isot tehtaat Kiinassa, Thaimaassa ja Unkarissa. Vietin paljon aikaa maailmalla. Pari vuotta kului Saksassa, jossa integroin sieltä hankittua yritystä osaksi Schaffneria", Berggren kertoo.

Seuraava siirto työuralla kuljetti Berggrenin tuotannosta ja logistiikasta vastaavaksi johtajaksi Transmeriin. Viittä vuottaan Transmerin palveluksessa Pasi kuvaa opettavaiseksi ajaksi, jolloin hän pääsi perehtymään myös elintarvikkeiden tukku- ja päivittäistavarakauppaan. "Vuodet Transmerillä olivat varsinainen brändikoulu", hän sanoo.

Tekniseen tukkukauppaan erikoistuneen Motoral Oy:n toimitusjohtajana Berggren aloitti huhtikuussa 2013. Motoralin vuosina isossa roolissa olivat muun muassa perheyhtiön strategian uudistaminen sekä digitalisaatio ja sähköisten palvelujen kehittäminen. Berggren viihtyi tehtävässään hyvin ja istuisi Motoralin työhuoneessaan luultavasti vieläkin, ellei puhelinsoitto alkuvuodesta olisi muuttanut uran suuntaa.

"Ensimmäisinä viikkoinani Meira Novassa olen perehtynyt meidän tavarantoimittajiin, tavannut asiakkaita ja käynyt keskusteluja henkilöstömme kanssa. Hommat ovat jo hyvässä vauhdissa", Berggren kertoo.

Vahvuudet hiotaan huippuunsa

Pasi Berggren pitää Meira Novan vahvuuksina osaavaa ja verkostoitunutta henkilöstöä, huippuluokan logistiikkaratkaisuja, hyvää toimitusvarmuutta sekä vahvaa asiakaslähtöisyyttä ja dialogia asiakkaiden kanssa.

Uusi toimitusjohtaja aikoo pitää huolta, että Meira Novan olemassa olevia vahvuuksia entisestään vahvistetaan. Suuria muutoksia toimintaan ei ole Berggrenin mukaan odotettavissa. Pikemminkin hienosäätöä, jolla vahvuudet hiotaan vielä enemmän huippuunsa.

"Ennustetarkkuuttamme voi edelleen parantaa. Meidän pitäisi pystyä vielä nykyistäkin paremmin ennustamaan tavarantoimittajillemme, millaisia tarpeita asiakkaillamme on lähitulevaisuudessa. Tarkempi ennustaminen vahvistaisi entisestään saatavuutta. Se auttaisi myös hävikin vähentämisessä", Berggren perustelee.

Hän kertoo, että Meira Novassa tehdään jatkuvasti toimitusvarmuutta ja saatavuutta parantavaa kehitystyötä. Parhaillaan on käynnissä projekti, joka optimoi tuotteiden keruuta ja työskentelyä logistiikkakeskuksessa. Siinä hyödynnetään lisättyä todellisuutta (AR). "Tuloksia saamme ensi vuoden alussa."

Asiakkaan toiveita kuunnellaan

Berggren toivoo, että yhteistyötä kehittävä avoin dialogi ja näkemysten vaihto Meira Novan asiakkaiden kanssa jatkuisi yhtä vahvana kuin tähänkin saakka.

"Aitoa, avointa keskustelua asiakkaan tarpeista tarvitaan. Luottamus on kaiken perusta. Yhdessä asiakkaan kanssa voimme kehittää toimintaa niin, että se on molemmille osapuolille hyödyllistä. Sitä ei voi saavuttaa, jos jokainen osapuoli optimoi vain oman osuutensa. Meidän on yhdessä optimoitava koko kokonaisuus."

Berggren korostaa, että Meira Novassa valikoimaa on rakennettu paljolti asiakasnäkemysten ja -palautteiden perusteella. Asiakkaiden toiveita kuunnellaan myös jatkossa. "Jos asiakas toivoo jotakin tiettyä tuotetta ja riittävä volyymi on olemassa, meillä on matala kynnys ottaa se valikoimaan."

Kasvun mahdollisuuksia

Berggren uskon kasvun mahdollisuuksiin koko foodservice-toimialalla. "Suomessa on tällä hetkellä käynnissä paljon uusia hotellihankkeita. Se lisää myös ravintolapalveluiden kysyntää. Uskon Suomen vetovoimaan matkailumaana ja ruokamatkailunkin kohteena."

"Suomalainen kuluttaja tekee mielellään ruokaa kotona, mutta kaipaa arkeensa myös elämyksiä. Laatuaikaa hyvän ruuan äärellä vietetään ravintolassa niin nyt kuin tulevinakin vuosina", Berggren sanoo.

Berggren muistuttaa, että työssä käyvälle aikuisväestölle työpaikkaruokailu tarkoittaa merkittävää osaa viikon ruokailuista. "Työpaikkaruokailu on viime vuosina kehittynyt valtavasti. Tarjonta on monipuolista ja vaihtoehtojen kirjo on todella laaja. Työpaikkaruokailussa on helppo tehdä terveellisiä valintoja. Uskon, että tämä lisää entisestään palvelujen kysyntää, kun taas eväiden syönnin houkuttelevuus on vähenemässä."

Kouluruokailua Berggren pitää isona voimavarana suomalaiselle yhteiskunnalle. Hän harmittelee, etteivät nuoret aina osaa riittävästi arvostaa kouluruokailun tarjoamaa makumaailmaa.

"Ennustan, että kouluruokailu alkaa vähitellen lähentyä tarjonnaltaan työpaikkaruokailua. Vaihtoehtojen määrä ja valinnan vapaus lisääntyvät myös kouluruokailussa. Toivon, että tämä lisäisi kouluruokailun houkuttelevuutta nuortenkin keskuudessa", Berggren miettii myös kahden nuoren isänä.

Aistit valppaina muutoksille

Pasi Berggren on kiinnittänyt huomiota koko elintarvikealalla meneillään olevaan suureen muutokseen: ruoan valintaa ja kulutustottumuksia määrittäviä tekijöitä on huomioitava jatkuvasti yhä enemmän. Ruoan on oltava terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ja sen alkuperän pitää olla jäljitettävissä. Yksi luottaa luomuun, toinen superfoodiin ja kolmas haluaa lautaselleen hyönteisruokaa. Myös ruokahävikin ja kaikenlaisen ympäristökuormituksen tulisi olla hallittavissa.

"Kulutustottumukset muuttuvat nyt nopeammin koskaan, eikä tämä koske pelkästään elintarvikealaa. Erilaisten valintaa ohjaavien vaikuttimien lista kasvaa koko ajan samoin kuin elintarvikkeisiin liitettävän informaation määrä. Meidänkin on Meira Novassa pidettävä aistit valppaina, että olemme ensimmäisten joukossa huomaamassa näitä muutoksia. Tavoitteemme on jatkossakin olla yksi alamme kärkitoimija", Berggren linjaa.

Artikkeli on julkaistu Novan numerossa 9/18.


Teksti: Krista Korpela-Kosonen
Kuva: Tero Honkaniemi

Jaa sisältöä: