Ajankohtaista

Uutishuone

Uutta tuulta Meira Novan hankintaan

22.06.2021 | Ajankohtaista

Uusi hankintajohtaja Terhi Liukkonen edistää kehityshankkeita, joiden myötä Meira Nova siirtyy logistiikkayrityksestä hankinnan ja logistiikan vahvaksi ammattilaiseksi. Asiakkaille muutos näkyy jo kesän aikana.

Muutaman kuukauden aikana vain neljä käyntiä paikan päällä uudessa työpaikassa. Siitä huolimatta uusi organisaatio ihmisineen tuntuu Meira Novan hankintajohtajana tammikuussa aloittaneesta MBA, BBA Terhi Liukkosesta jo aivan tutulta.

”On aika erilaista aloittaa uudessa yrityksessä ja uudessa tehtävässä kesken koronakauden ja tehdä kaikki etänä. Päätin kuitenkin, että en voi jäädä odottelemaan, vaan haastattelin etäyhteyksin organisaationi kaikki ihmiset”, Liukkonen kertoo.

Ensimmäisten työviikkojen päivät olivat pitkiä ja intensiivisiä. Keskustelut Meira Novan johtoryhmän, hankintaorganisaation ja avainsidosryhmien kanssa auttoivat kuitenkin nopeasti kirkastamaan uuden tehtäväkentän suuntaa, tarpeita ja tavoitteita.

”Alku on ollut tosi vauhdikas. En usko, että olen ikinä saanut missään uudessa tehtävässä niin nopeaa alkua ja niin kattavaa kuvaa siitä, mikä toimii ja mikä ei ja missä ovat ne ongelmakohdat, joihin pitää heti puuttua. Nyt meillä on selkeä suunnitelma ja aikataulutus, mitä lähdemme tekemään”, Liukkonen sanoo.

Meira Novan hankintajohtajana Terhi Liukkonen huolehtii siitä, että tarjolla oleva tuoteportfolio vastaa asiakkaiden tarpeita, hinnat ovat asiakkaille kilpailukykyiset ja toimitusvarmuus pysyy hyvällä tasolla. Liukkonen katsoo, että kaiken tekemisen on oltava niin timanttista, että asiakas saa siitä lisäarvoa.

”Lisäarvo tulee ennen kaikkea sitä, että toimintamme on läpinäkyvää ja sujuvaa ja meidän kanssamme on helppo toimia. Asiakkaalle tulee välittyä kokemus, että me teemme asiat niin paljon paremmin, etteivät he halua tehdä niitä itse.”

Uusi organisaatio hankintaan

Ennen nykyistä hankintajohtajan työtään Terhi Liukkonen on työskennellyt lähes 20 vuotta toimitusketjun eri tehtävissä. Meira Novaan Liukkonen siirtyi Paulig-konsernista, jossa hän vastasi neljä vuotta erilaisista hankinnan ja saatavuussuunnittelun tehtäväkentistä. Sitä ennen hän työskenteli kuusi vuotta lääketeollisuudessa Pfizer Oy:ssä logistiikasta ja toimitusketjusta vastaavana päällikkönä sekä useita vuosia eri tehtävissä Nokia Oyj:ssä.

”Työhistoriani tukee hyvin tarpeita ja hankkeita, joita meillä on nyt Meira Novan strategian mukaisesti tehtävänä. Minut on tunnettu kaikissa työtehtävissäni prosessisiivoojana. Tykkään laittaa asioita järjestykseen. Meidän tavoitteemme on saada tekemistä selkeästi suoraviivaisemmaksi.”

Ensimmäinen näkyvistä muutoksista on uusi hankinnan organisaatio, joka aloitti toimintansa huhtikuun alussa. Hankinnalla on nyt oma johtoryhmänsä ja tiimeillä uudet vetäjät. Työntekijöiden toimenkuvia on selkeytetty.

”Koen, että ihminen on tuottavimmillaan silloin, kun hänellä on selkeä ymmärrys, mitä häneltä odotetaan ja mitkä hänen toimintavaltuutensa ovat. Tällä on tosi iso merkitys myös työtyytyväisyyden kannalta”, Liukkonen sanoo.

Volyymietu tuo parhaat hinnat

Liukkosen mukaan hankinnan rooli näkyy Meira Novan strategiassa tulevaisuudessa vahvasti. Yksi tulevista muutoksista on Meira Novan roolin vahvistaminen kilpailutukissa.

”Olemme tähän asti kilpailuttaneet asioita hyvin pitkälti asiakaskohtaisesti. Uuden strategiamme mukaisesti pyrimme nyt tavoittelemaan volyymiedun kautta parasta hintaa asiakkaille. Tarkoitus on yhdistää eri asiakkuuksien volyymeja, jotta toimittajille saadaan isompia ja kiinnostavampia kokonaisuuksia. Tämä on iso strateginen muutos, josta asiakas tulee hyötymään hintojen kautta.”

Lisäksi kilpailutusten toteutusta on tarkoitus linjata aikaisempaa yhdenmukaisemmaksi. ”Luomme toimintatapoja, jotka nopeuttavat tekemistä ja selkeyttävät asioita ulospäin: näinhän se Meira Nova aina toimii.”

Kevään mittaan on jo saatu vauhtiin Meira Novan S&OP-prosessi, joka tähtää kysynnän ja tarjonnan parempaan tasapainottamiseen. Hanke vahvistaa tiedonkulua talon sisällä ja lisää läpinäkyvyyttä asiakkaiden tarpeista toimittajalle asti.

Liukkonen sanoo, että Meira Nova on kehityshankkeiden ja muutosten myötä siirtymässä logistiikkayrityksestä hankinnan ja logistiikan vahvaksi ammattilaiseksi. Asiakkaille muutos alkaa näkyä jo touko-kesäkuun aikana.

”Viimeistään syksyllä olemme ihan eri Meira Nova hankinnan osalta. Toki luonnollisesti pitää ymmärtää, että kun asiat on pitkään tehty tietyllä tavalla, muutos vie oman aikansa. Kaikkiaan työtä tehdään useampi vuosi peräkkäin. Alkunytkähdys pitää saada nyt aikaiseksi, jotta tulevat vuodet kasvavat siihen päälle.”

Hyvä tästä tulee

Hankintajohtajalla on muutosten edistämisessä vahva luotto omaan tiimiinsä: kaikki hankinnassa osallistuvat talkoisiin.

”Me kehitämme Meira Novan hankintaa yhdessä. Paljon on tekemistä, mutta hyvin on päästy jo vauhtiin. Hyvä tästä tulee. Se on ollut mottoni.”

Vaikka Liukkonen on toistaiseksi tavannut kasvokkain vasta muutamia kollegoitaan, ensimmäisten työviikkojen tiiviin etähaastattelukierroksen ansiosta monet heistä tuntuvat jo hyvin tutuilta. Yhteinen arki Meira Novan toimistolla on silti vahvasti odotuksissa.

”Kyllä ihmisten kohtaamista jo kaipaa. Kaipaan sitä, että saisin laittaa mekon päälle ja lähteä töihin. Odotan myös yhteisiä ruokahetkiä työkavereiden kanssa. Vaikka ruokahetki ei olekaan töiden tekemistä varten, vapaan keskustelun lomassa syntyy usein hyviä ideoita, joita voi lähteä viemään eteenpäin.”

Juttu on julkaistu Novan numerossa 6/21. Nova-lehti


Teksti: Krista Korpela-Kosonen
Kuva: Tomi Setälä

Jaa sisältöä: