Meira Nova på Svenska

Meira Nova

Meira Nova är en 30-årig partihandel som specialiserar sig på att betjäna restauranger, hotell, personalrestauranger och storkök inom den offentliga sektorn.

Våra kunder beställer sina produkter genom Meira Novas onlinebeställningssystem. Från beställning till leverans tar det 48 timmar. Kunden får alltså alla produkter i en beställning i en last och med en faktura.

Efter att kunden gjort sin beställning skickar Meira Nova omedelbart kundbeställningarna till sina inhemska varuleverantörer. En del av produkterna plockas på Meira Novas logistikcentral i Tusby. Produkterna skickas till Meira Novas regionterminal för sammanställning. Efter att lasten ställts samman skickas de färdiga rullburarna till kunden i avtalad tid. I samband med leveransen plockar chauffören med sig tomma transporthjälpmedel.

Meira Novas och varuleverantörernas viktigaste mål är att leverera exakt de beställda produkterna till kunden i avtalad tid. Som proffs förstår vi svårigheterna som uppstår i ett kök om de beställda produkterna inte är tillgängliga i önskad tid.

Webbutik

Meira Novas onlinebeställningssystem är en webbutik avsedd för Meira Novas kunder. I den lättanvända webbutiken kan kunderna lägga beställningar när som helst på dygnet. Effektiv produktsökning, kundspecifika beställningsmallar och tillgänglighetsförfrågan i rätt tid gör det lättare att lägga en beställning.  Meira Novas onlinebeställningsteam hjälper kunden använda webbutiken.

Vad erbjuder Meira Nova?

Vi erbjuder dig:

  • en webbutik som är öppen 24/7
  • ett sortiment på 21 000 produkter som täcker alla produktområden
  • branschens mest pålitliga leveranser
  • möjlighet att köpa från alla produktområden i en leverans
  • 48 timmars leveransrytm
  • konkurrenskraftiga priser
  • sympatisk och kunnig kundtjänstpersonal

För varuleverantörer

Har du en bra produkt som skulle intressera konsumenterna och som du vill få med i vårt sortiment?
Vi tecknar ett skriftligt upphandlingsramavtal med alla våra leverantörer.

Kontaktuppgifter till upphandlingstjänsten:
Importprodukter
meiranova.elintarvike@meiranova.fi
Bruksvaror och textilier
kayttotavara.meiranova@meiranova.fi

Försäljning och kundtjänst

Vår kunniga och professionella personal betjänar kunderna. Södra Finlands kundtjänst i Tusby betjänar kunder i södra, östra och norra Finland. Västra Finlands kundtjänst betjänar kunder i västra Finland.

Södra, östra och norra Finlands kundtjänst
Tfn 010 76 86 550
Fax 010 76 86 683
meiranova.etela-suomi@meiranova.fi

Södra, östra och norra Finlands kundrespons
Tfn 010 76 86 551
Fax 010 76 86 683
meiranova.reklamaatiot@meiranova.fi

Västra Finlands kundtjänst och -respons
Tfn 010 76 86 820
Fax 010 76 86 86 839
meiranova.lansi-suomi@meiranova.fi

Meira Nova erbjuder de bästa sortiments- och upphandlingslösningarna för Foodservice-branschen

Meira Novas omfattande produktsortiment innehåller frukt och grönsaker, färskvara, industriella livsmedel, frysvaror, drycker, bruksvaror och arbetskläder.

Sortimentet planeras utifrån kundernas behov och önskemål. Valet av produkter baseras också på etiska värden, ansvar och miljövärden.

______________________________

Intresserad? Kontakta yhteydenotot@meiranova.fi