Uutishuone

Uutishuone

Avoin ja osallistava työpaikka

26.11.2021 | Novalainen vastaa

Meira Novan vastuullisuustyön yhtenä tärkeänä osa-alueena on toimia vastuullisena työnantajana. Henkilöstöpäällikkö Sini Tuovinen kertoo, miten tämä näkyy käytännössä.

Mitä tarkoitetaan työnantajan vastuullisuudella?

Toimiminen vastuullisesti työnantajana on laaja kokonaisuus, johon liittyy ihan perusasiat, kuten palkan oikeellisuus tai työnantajavelvoitteet. Vastuullisuuteen liittyy myös se, että jokainen työntekijä kantaa vastuuta tärkeistä asioista työpaikallamme ja työnantajana me huolehdimme siitä, että vastuullisuuden toteutuminen on mahdollista.

Millaisia toimia Meira Novalla on tehty työnantajan vastuullisuuden eteen?

Vastuullisuustavoitteinamme, jotka kohdentuvat osaltaan myös työnantajan vastuullisuuteen, ovat avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen sekä terveellisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Käymme säännöllistä vuoropuhelua yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa ja henkilöstö osallistuu päätöksentekoon projektien ja työryhmien kautta.

Jaamme tietoa digitaalisilla työvälineillä, jotta jokaisella olisi tarvittavat välineet oman työtehtäväänsä hoitamiseen sekä omien tietojen tarkastelemiseen tietosuojan vaatimukset huomioiden.

Meillä on käytössämme mielen hyvinvoinnin polku, jossa palveluiden piiriin pääsee matalalla kynnyksellä ja huolehdimme monin eri keinoin työntekijöidemme työergonomiasta.

Miten henkilöstö kokee vastuullisuuden ja työhyvinvoinnin työpaikallasi?

Toteutamme vuosittain laajan työtyytyväisyystutkimuksen. Kysyttäessä henkilöstön kokemusta mahdollisuudesta osallistua päätöksentekoon tai kuinka työnantaja huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista, saimme Suomen yleisnormia merkitsevästi korkeamman arvion.

Miten hyvinvointiin panostaminen on näkynyt sinulle henkilökohtaisesti?

Työnantajana Meira Nova huolehtii työntekijöistään mielestäni hyvin. Meillä on useita malleja, joilla voimme tukea hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ja myös silloin, kun vastaan tulee työkyvyn haasteita. Hyödynnän itse vuosittaista hyvinvointietuamme kuntosalikertoihin sekä teatteri- ja elokuvalippuihin. Koen luottamuksen osoituksena, että työnantaja ei vaadi sairaustodistusta muutaman päivän levolla ohi menevistä sairauksista. Työpäivien tauottaminen on minulle tärkeää ja nautin henkilöstöravintolamme monipuolisen ja terveellisen lounaan aina, kun olen toimistolla.

Omalta osaltani haluan edistää vastuullisuuden toteutumista ja huolehtia, että olemme hyvä työnantaja ja että työntekijöidemme hyvinvointi on korkeaa.


Sini Tuovinen
Henkilöstöpäällikkö
Meira Nova Oy

 


Jaa sisältöä: