Uutishuone

Uutishuone

Ketterästi kehittäen asiakkaiden tarpeisiin

03.11.2023 | Novalainen vastaa

Meira Novalla vauhditetaan kehitystä ja ohjataan tekemistä entistä enemmän asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Huhtikuussa Meira Novalla aloittanut kaupallisen organisaation kehityspäällikkö Osmo Puhakainen luotsaa syksyn aikana useampaa tutkimushanketta, jotta ymmärrys asiakkaiden tarpeista kasvaisi entisestään.

Millainen on Meira Novan kehityksen kokonaisuus?

Meira Novalla toimii kehitysryhmä, johon kuuluu liiketoimintojen eli kaupallisen organisaation, hankinnan ja logistiikan kehityspäälliköt, edustus taloushallinnosta ja it-osastolta sekä johtoryhmän jäseniä. Kukin kehityspäällikkö vastaa toimintojen kehitysportfolion ja kokonaisuuden suunnittelusta sekä niiden eteenpäin viemisestä.

Kehityspäälliköt eivät toimi kaikissa talon kehitysprojekteissa projektipäällikköinä tai prosessin omistajina, mutta koordinoivat kokonaisuutta niin, että projektit ovat strategian mukaisia ja vievät sen tavoitteita kohti.

Tämän syksyn aikana olemme kehitysryhmässä koostaneet kehityksen road mapia, jonka avulla nähdään koko Meira Novan kehitysasiat yhtenä kokonaisuutena. Säilytämme näin yhteisen linjan eli koko yritys kulkee samaan suuntaan kehitysasioissa.

Mistä vastaat kaupallisen organisaation kehityspäällikkönä ja mitä tällä hetkellä on työn alla?

Tärkein tehtäväni on johtaa ja koodinoida kaupallisen organisaation kehitystä strategian mukaisesti. Tämän syksyn aikana olemme keskittyneet erityisesti asiakasymmärryksen kasvattamiseen.

Selvitämme palvelumuotoilumenetelmillä toteutetun discovery-tutkimuksen avulla asiakkaittemme tarpeita ja asiakaspolkuja. Tutkimuksen tavoitteena on löytää asioita, joita toiminnassamme voitaisiin parantaa ja joita asiakkaamme erityisesti arvostavat ja toivoisivat meiltä tulevaisuudessa.

Tämän tutkimuksen lisäksi teemme jokavuotisen asiakastyytyväisyystutkimuksen, joka omalta osaltaan kasvattaa asiakasymmärrystä, sekä kertoo, olemmeko menossa oikeaan suuntaan. Tämän tutkimuksen avulla saamme tietoa siitä, miten meillä tällä hetkellä menee ja mitä erityisesti pitäisi muuttaa tai parantaa. Lisäksi teetämme pari opinnäytetyötä asiakasymmärryksen kasvattamiseksi.

Asiakasymmärryksen kasvattamisen jälkeen toimintaa aletaan kehittää asiakastarpeiden mukaisesti. Tutkimustulosten perusteella organisoidaan myös tulevaisuuden kehitystä.

Vaikka tutkimukset tehdään kaupallisen organisaation toimesta, hyödyttävät ne koko Meira Novaa etenkin nyt, kun kehitystyö on entistä tiivimpää eri toimintojen kesken. Tutkimustulosten avulla pystymme siis tuomaan entistä vahvemmin asiakkaiden näkemystä kaikkiin Meira Novan toimintoihin.

Tutkimukset ovat tärkeitä ja lisäävät asiakasymmärrystämme lyhyessä ajassa paljon, mutta erityisen tärkeässä roolissa on myös tulevaisuudessa jatkuva kommunikaatio asiakkaiden kanssa, mitä asiakasvastaavamme ja asiakaspalvelutiimimme tekevät päivittäin. Meidän pitää olla entistä enemmän mukana asiakkaidemme arjessa ja kuunnella herkällä korvalla.

Millaisia muita kehityshankkeita on nyt käynnissä?

Samaan aikaan tutkimusten kanssa meillä on menossa konkreettisia kehityshankkeita kuten tuotetietohallintajärjestelmän (PIM) ja asiakkuuden hallintajärjestelmän (CRM) kehitys. Nämä hankkeet luovat perustaa ja kivijalkaa siihen, miten voimme jatkossa kehittää asiakkaille näkyvää palvelua esimerkiksi tuotetietojen tai asiakaspalvelun laadun osalta tai asiakasyhteyshenkilöiden osaamisen avulla.

Miten kehitystä kehitetään?

Meira Novalla halutaan kehittää myös itse kehittämistä. Tavoitteena on saada tuotoksia tiiviissä ja nopeassa rytmissä ja olemme ottamassa käyttöön ketterien menetelmien mukaista jaksosuunnittelumallia kaikessa kehitystekemisessä. Mallissa vuosi jaetaan viiteen eri jaksoon ja niille asetetaan OKR-mallin (objetives and key results, tavoitteet ja avaintulokset) mukaiset, koko organisaatiolle sovitut yhteiset tavoitteet. Kehitystä tehdään jaksojen sisällä sprinteissä ja agile-mallin mukaisesti.

Kun tavoitteet on tehty OKR-mallin mukaan, suuntautuu kehitys oikeisiin kohtiin ja keskittyy tärkeimpiin tavoitteisiin.

Osmo Puhakainen
Kehityspäällikkö
Meira Nova


Jaa sisältöä: