Uutishuone

Uutishuone

Miten Meira Novalla on varauduttu mahdollisiin sähkökatkoihin?

20.12.2022 | Novalainen vastaa

Meira Nova on varautunut monin tavoin mahdollisiin sähkökatkoihin. Myös asiakkaan kannattaa varautua ja seurata viranomaisten tiedotusta.

Miksi sähkökatkojen riski on kasvanut tänä talvena ja millaiset olosuhteet lisäävät riskiä?

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut koko EU:n, myös Suomen energiatilanteeseen. Jotta sähköjärjestelmä toimii, sähköntuotannon ja kulutuksen tulee olla yhtä suuria. Tuotannon määrään vaikuttavat muun muassa sää ja Olkiluoto 3:n tilanne. Tilanteissa, joissa sähkön kulutus ylittää sähkön tuotannon, kantaverkkoyhtiö Fingrid voi joutua tekemään päätöksen alueellisista, hallituista sähkökatkoista. Hallituilla sähkökatkoilla estetään koko sähköjärjestelmän kaatuminen.

Todennäköisimmin sähköpula yllättää, kun pakkasta on 20 astetta tai enemmän ja on täysin tyyni päivä. Todennäköisin kellonaika on arkisin aamulla 7–10 tai iltapäivällä 16–19 välillä. Työ- ja elinkeinoministeriö, jolla on päävastuu tiedottamisesta, tekee joka päivä 17.30 arvion seuraavan päivän sähkötasapainosta eli mikä on kulutuksen ja tarjonnan ennuste.

Voiko sähkökatko kohdistua Meira Novaan ja miten mahdolliseen katkoon on varauduttu?

Meira Nova on huoltovarmuuskriittinen yritys, lisäksi varastoimme runsaasti kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita. Sähkönjakeluverkkoyhtiömme Caruna on huomioinut nämä seikat ja todennut, että Meira Novan logistiikkakeskusta syöttävä johtolähtö on mukana sähköpulatilanteen aikaisissa kulutuksen irtikytkennöissä, mutta vain erityisen kriittisessä ja pitkäkestoisessa tilanteessa. Sähkökatko meillä on siis epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta.

Meille on perustettu työryhmä, joka seuraa tilannetta viikoittain. Työryhmän ohjausryhmänä on Meira Novan johtoryhmä. Seuraamme aktiivisesti tiedotusta. Olemme muun muassa Carunan viestiketjussa, josta saadaan viipymättä tietoa mahdollisista sähköpulatilanteista ja voimme heti valmistautua tilanteeseen. On toki myös mahdollista, että sähköpula iskee niin nopeasti, että Caruna ei ehdi asiasta tiedottaa.

Tietoliikenneyhteytemme ovat varmistettu UPS-akustolla eli tietoliikenne toimii häiriöttömästi joka tapauksessa. Meillä on myös mahdollisuus ottaa neljässä tunnissa käyttöön varavoimakone, jos on uhka pitkästä sähkökatkosta. Tällöin Tuusulan logistiikkakeskuksen koko kiinteistön sähköt toimivat ja toiminta jatkuu.

Olemme tehneet omalle henkilökunnalle kattavat ohjeet, miten toimitaan mahdollisen sähkökatkon aikana. Sekä logistiikkatyöntekijöille että toimihenkilöille on laadittu omat ohjeet.

Miten toimitusketjussa, esimerkiksi tavarantoimittajilla mahdollisesti esiintyvät sähkökatkot saattavat näkyä Meira Novan toimituksissa?

Varastotuotteet lähtevät meiltä normaalisti, mutta terminaali- ja tehdastoimituksissa katkot voivat näkyä. Jos esimerkiksi teollisuuden tuotantolaitoksessa katkeaa sähköt, tuotteiden toimituksiin voi tulla myöhästymisiä tai tuotteita jäädä puuttumaan toimituksista.

Miten asiakkaiden kannattaa varautua mahdollisiin sähkökatkoihin?

Kannattaa seurata työ- ja elinkeinoministeriön, Fingridin ja oman sähkönjakeluverkkoyhtiön tiedotusta, jotta tieto mahdollisista sähköpulasta ja -katkosta saavuttaa mahdollisimman nopeasti.

Jos asiakkaan toimipaikassa on sähkökatko ja tiedetään, että meiltä tulevaa kuormaa ei voida ottaa vastaan, on siitä viipymättä ilmoitettava meille. Jos ilmoitusta ei tule, tuotteet tuodaan normaaliin tapaan.

Kehotamme asiakkaita varautumaan sähkökatkoksiin sekä niiden vuoksi mahdollisesti myöhästyviin toimituksiin ja tuotepuutoksiin varaamalla toimipisteisiin ylimääräisiä, säilyviä elintarvikkeita. Kannattaa myös pohtia etukäteen erityisiä tuotetarpeita, mikäli sähkökatko häiritsee keittiötoimintaa (esimerkiksi kuumentamatta valmiit raaka-aineet) tarpeen mukaan.

Jari Saviniemi
Ylläpitopäällikkö
Meira Nova


Jaa sisältöä: