Uutishuone

Uutishuone

Päästölaskenta kertoo toiminnan vaikutuksen ympäristöön

31.08.2023 | Ajankohtaista

Päästölaskenta auttaa ymmärtämään yritystoiminnan ympäristövaikutuksia. Tärkeää on tunnistaa, mitkä ovat yrityksen merkittävimmät päästölähteet sekä se, mihin päästöihin organisaatio voi vaikuttaa suoraan itse ja mihin välillisesti. Kasvihuonekaasupäästöjä voi jäsentää muun muassa Greenhouse Gas -protokollan mukaisilla päästöluokilla Scope 1, 2 ja 3.

Päästölaskenta koko toimitusketjulle auttaa yrityksiä ymmärtämään niiden toiminnan vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin ja ilmastonmuutokseen. Tietäen omat päästönsä, yritys voi ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi ja ympäristöystävällisemmän toiminnan edistämiseksi.

Yrityskohtainen päästölaskenta aloitetaan pääsääntöisesti kartoittamalla toiminnan Scope 1 ja Scope 2 -luvut. Nämä kaksi lukua kertovat kyseisen yrityksen omasta toiminnasta eli siitä toiminnasta, joka osuu tiettyyn tonttiin, rakennukseen ja sen toimintaan. Näiden jälkeen kartoitetaan Scope 3 -päästöt, jotka kertovat yritystoiminnan välilliset päästöt.

Kaikki kolme tasoa mukana

Meira Novan päästölukemat ovat sisältyneet ja tulevat sisältymään S-ryhmätasoiseen raportointiin, joka täyttää lainsäädännön vaatimukset.

”Meira Novalla on kuitenkin vuodesta 2023 eteenpäin kyvykkyys laskea oman toiminnan päästölukemat kaikille kolmelle tasolle. Tämä vastaa asiakaspuolelta tulevaan tarpeeseen, jossa he yhtä lailla laskevat oman toimintansa päästölukuja”, Meira Novan laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Susanna Viitaniemi sanoo.

Oman toiminnan osalta (Scope 1 ja 2) Meira Novalla on tavoite olla päästötön vuoden 2023 loppuun mennessä. Tämän saavuttamiseksi tehdään parhaillaan toimenpiteitä.

Valtaosan Meira Novan niin sanotusta hiilijalanjäljestä muodostavat Scope 3 -lukemat.

Juttu on julkaistu Nova-lehden numerossa 7/23. Nova-lehti
 


Jaa sisältöä: