Uutishuone

Uutishuone

Sertifioitua laatua Meira Novalle

21.06.2022 | Novalainen vastaa

Meira Nova kehittää laadunhallintajärjestelmäänsä ja tulee hakemaan ISO 9001 -sertifiointia vuonna 2023. Näin parannamme suorituskykyämme sekä vastaamme kasvaneisiin asiakastarpeisiin.

Miksi Meira Novan haluaa sertifioida toimintansa?

Meira Novan Noste2025 -strategian yhtenä päätavoitteena on suorituskyvyn parantaminen. Muun muassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi Meira Nova sertifioi ISO 9001 -järjestelmän. ISO 9001 -projektin ja sertifioinnin myötä voimme varmistaa, että toimintamme pysyy laadukkaana ja
suorituskyvyn mittaaminen sekä jatkuva parantaminen toteutuvat.

Sertifioinnilla vastaamme myös kasvaneisiin asiakastarpeisiin ja kiristyneeseen kilpailutilanteeseen sekä saamme nostettua Meira Novan johtamislupauksen uudelle tasolle. Sertifioitu järjestelmä toimiessaan antaa organisaatiolle vakiintuneen ja laadukkaan tekemisen sekä pysyy elävänä
tukirankana prosesseille ja johtamiselle. Sertifioidun järjestelmän hyötyinä saamme tehokkuutta ja järjestelmällisyyttä omaan tekemiseen.

Mikä on ISO 9001?

ISO 9001 on laadunhallintajärjestelmä eli johtamisjärjestelmä, jonka avulla organisaatiota suunnataan ja ohjataan tuotteiden ja prosessien laatuun. Standardi tarkoittaa siis määritelmää siitä, miten jokin asia tulisi tehdä. ISO 9001 perustuu jatkuvan parantamisen malliin. Jatkuvalla parantamisella tarkoitetaan yrityksen tuotteiden, palveluiden ja prosessien suorituskyvyn jatkuvaa tarkastelua ja tulosten perusteella parantamista.

ISO 9001:n tarkoitus on auttaa yhdistämään laatujohtamisen osaksi strategiaa ja toiminnan suunnittelua ja lisäämään johdon sitoutumista. Standardin käyttö kannustaa henkilöstöä osallistumaan laadun kehittämiseen ja parantaa kilpailukykyä kehittämällä resurssitehokkuutta ja karsimalla kustannuksia.

Erityisen tärkeää Meira Novalle on, että ISO 9001:n myötä pystymme entistä paremmin tuottamaan tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa, ja tätä kautta parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja lisäämään toiminnan luotettavuutta.

Miten ja milloin standardi otetaan käyttöön?

Tällä hetkellä rakennamme laatujärjestelmän alustaa, teemme prosessikarttoja ja kirkastamme Meira Novan politiikkaa. Kokoamme nykyistä tietoa järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi.

Ensi vuoden aikana valitsemme sertifiointikumppanin, teemme harjoitusauditoinnin ja varsinaisen auditoinnin. Tavoitteena on, että meillä on ISO 9001 -järjestelmä käytössä ensi vuoden loppuun mennessä.

Susanna Viitaniemi
Laatupäällikkö
Meira Nova Oy

 


Jaa sisältöä: