Uutishuone

Uutishuone

Tarvesuunnittelu varmistaa saatavuuden

12.12.2023 | Novalainen vastaa

Jotta tuotteiden saatavuus asiakkaille varmistuisi, mutta toisaalta ei tulisi hävikkiä, on tärkeää että tuotteita tilataan Meira Novan varastoon juuri oikea määrä ja juuri oikeaan aikaan saapuvaksi. Tätä tasapainoa varmistaa tarvesuunnittelun tiimi.   

Mitä tarvesuunnittelun tiimissä tehdään?

Tarvesuunnittelun tiimi vastaa omien vastuualueittensa varastotuotteiden saatavuuden varmistamisesta. Tarvesuunnittelija hyödyntää työssään Relex-ennustetyökalua, joka tuottaa tilausehdotukset perustuen laskennalliseen ennusteeseen sekä asiakkaiden antamiin ennusteisiin. Relexin tuottamat tilausehdotukset huomioivat muun muassa tilaus-toimitusrytmin sekä minimierät, mutta niitä ei hyväksytä automaattisesti, vaan ehdotukset tarkistetaan ja tarvittaessa muokataan huomioiden järjestelmien ulkopuoliset uusimmat tiedot.

Tietoon perustuvalla varaston täydentämisellä varmistetaan, että Meira Novalla on riittävä määrä tuotteita asiakkaiden toimituksiin. Vastuullisuuden näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että tuotteita ei päädy liikaa hävikkiin, joten juuri oikean määrän tilaaminen on vastaavasti tässä suhteessa olennaista.

Tarvesuunnittelun tiimi työskentelee yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa. Kullakin tarvesuunnittelijalla on omat vastuutoimittajansa, joiden kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua, mikä osaltaan vahvistaa tarvesuunnittelijan tuotealueen tuntemusta. Tarvesuunnittelun tiimistä tuotetaan myös tavarantoimittajien suuntaan varastotuotteiden ennustetta, jotta teollisuudessa osataan valmistaa tuotteita riittävä määrä kuhunkin ajankohtaan.

Varastotuotteissa pidetään varmuusvarastoa vaihtelevan kysynnän sekä tavarantoimittajien pitkien toimitusaikojen johdosta. Tämä varmuusvarasto monesti ennaltaehkäisee tuotteiden saatavuuskatkojen vaikutuksia Meira Novan asiakkaille, vaikka tuote olisi tavarantoimittajalta hetkellisesti katkolla.

Miten tarveanalyytikko täydentää tiimin toimintaa?

Tarveanalyytikko tukee tarvesuunnittelijoiden työtä tuottamalla tietoa esimerkiksi asiakasmuutosten tai poikkeavien ajankohtien kuten sesonkien vaikutuksesta kysyntään. Tarveanalyytikko myös varmistaa omalta osaltaan, että varastossa on juuri sopiva määrä tuotteita ja että ne kiertävät riittävän tehokkaasti.

Hän myös kehittää hankinnan suunnittelun prosesseja sekä ennusteita entistä tarkemmiksi.  

Miten asiakas voi omalta osaltaa varmistaa saatavuutta?

Ennusteet kannattaa tehdä mahdollisimman laadukkaasti ja syöttää ne järjestelmiin, jotta ne siirtyvät sieltä ennustepankin kautta Meira Novalle ja osataan tilata oikea määrä tavaraa. Myös jos ennusteisiin tulee muutoksia, kannattaa ne tehdä järjestelmiin. Ennustetun määrän pienennyksetkin on hyvä ilmoittaa, jotta tuotetta ei tilata turhaan. Näin ehkäisemme yhdessä hävikkiä.

Jos on tiedossa tarve jollekin erityisen suurelle määrälle jotakin tuotetta tiettynä ajankohtana, voi siitä tehdä hyvin ennakkotilauksen, vaikka kyseessä olisi tuote johon ennakotilausta ei tarvita. Jo tehty tilaus varmistaa saatavuutta entisestään.  

Kuvassa vasemmalta: tarvesuunnittelija Päivi Kurkaa, tarveanalyytikko Heikki Jäämies, tarvesuunnittelija Kristiina Korvenoja, tarvesuunnittelija Bjarne Kellgren, tarvesuunnitteluvastaava Virpi Nyström ja tarvesuunnittelija Jaana Kauranen. Kuvasta puuttuu vanheimpainvapaalla oleva Tiina Mickelsson.

Juttu on julkaistu Nova-lehden numerossa 10/23.
Nova-lehti


Kuva: Juha Lindvall

Jaa sisältöä: