Uutishuone

Uutishuone

Uusi kuljetusten hallintajärjestelmä Meira Novalle

07.02.2023 | Novalainen vastaa

Meira Novalla on otettu käyttöön uusi kuljetusten hallintajärjestelmä. Järjestelmä parantaa toimitusvarmuutta ja mahdollistaa tiedolla johtamisen sekä uusien palveluiden kehittämisen.

Mistä kuljetusten hallintajärjestelmässä on kyse?

Kyseessä on Meira Novalla vuoden 2022 aikana kehitetty kokonaan uusi kuljetusten hallintajärjestelmä, joka on räätälöity meidän tarpeisiimme sopivaksi. Jatkossa kaikki tapahtumat toimitukseen liittyen perustuu mobiilipäätteellä tehtäviin luentoihin. Luentojen perusteella saadaan täydellistä toimitusdataa toimituksen eri vaiheista, mitä tullaan hyödyntämään vahvasti tiedolla johtamiseen. Tämä mahdollistaa meille tulevaisuudessa myös erilaisten lisäpalveluiden tuotteistamisen.

Muutos nykytilaan on merkittävä, sillä aikaisemmin meillä ei ollut näkyvyyttä jakelun etenemiseen ja rahtikirjat tulivat tallennukseen päivän viiveellä. Jatkossa pystymme seuraamaan jakelua reaaliaikaisesti ja toimitusdata on käytössä heti ja se on huomattavasti nykyistä monipuolisempaa.

Miksi järjestelmä otettiin käyttöön ja miten se näkyy asiakkaalle?

Tärkein muutos on se, että kaikki perustuu nyt luotettavaan, digitaalisessa muodossa olevaan dataan. Kaikki toimitusdataon yhtenäistä ja yhdessä järjestelmässä kuljetusliikkeestä riippumatta. Järjestelmä vähentää merkittävästi manuaalista työtä toimitusprosessiin liittyen, ja siitä saatavan tiedon avulla pystymme myös kehittämään toimintaamme entistä paremmin.

Järjestelmää käytettäessä toimitusten seurattavuus ja sitä kautta myös toimitusvarmuus paranee. Voimme seurata reaaliaikaisesti jakelun etenemisestä ja puuttua ennakoivasti mahdollisiin poikkeamiin sekä informoida niistä asiakasta jo etukäteen. Saamme myös tarkkaa tietoa esimerkiksi siitä, milloin kuljettaja on kuorman lastannut ja mihin aikaan kuorma on toimitettu ja purettu asiakkaalla.

Järjestelmän myötä siirrymme paperittomaan toimitukseen: sähköinen rahtikirja ja toimitusluettelo välitetään suoraan asiakkaan määrittelemään sähköpostiin.

Koska kaikki toiminta perustuu luentaan, myös virheiden mahdollisuus pienenee. Kuljettaja ei esimerkiksi pääse etenemään lastausalueelta, ennen kuin hän on lukenut jokaisen hänen kuormaansa osoitetun kuljetusyksikön.

Miten kuljetusliikkeet ovat mukana järjestelmässä?

Kuljetusliikkeet tulevat porrastetusti järjestelmän piiriin. Ensimmäiset kuljetusliikkeet ovat aloittaneet tuotantokäytön jo lokakuussa ja viimeisin tulee mukaan helmikuussa. Kuljetusliike on voinut valita, ottaako se käyttöön Meira Novan kuljetusten hallintajärjestelmän vai käyttävätkö he omaa järjestelmää mistä tiedot siirretään liittymän kautta reaaliaikaisesti Meira Novan järjestelmään.

Jouni Laukkanen
Kehityspäällikkö
Meira Nova

 


Jaa sisältöä: