Uutishuone

Uutishuone

Uusi tuotetietojärjestelmä Meira Novalle

16.02.2024 | Novalainen vastaa

Meira Novalla on otettu käyttöön uusi PIM-tuotetietojärjestelmä, joka tuo entistä monipuolisempaa tuotetietoa myös asiakkaan ulottuville.    


Mikä on PIM?

PIM on lyhenne sanoista Product Information Management eli tuotetietojen hallintajärjestelmä. Olemme ottaneet Meira Novalla käyttöön oman PIM-tuotetietojärjestelmän, johon tulee tuotetietoja GS1 Synkka -tuotetietopalvelusta ja S-ryhmän päivittäistavarakaupan tuotetietojärjestelmästä. Lisäksi voimme itse tallentaa järjestelmään haluamiamme tuotteisiin liittyviä lisätietoja.

Uudessa PIM-järjestelmässämme on kaikki tuotteisiin saatavilla olevat tuotetiedot kuten esimerkiksi ainesosat, allergeenit, ruokavaliotiedot, alkuperä, logistisia tietoja ja pakkausmerkinnät.

Tiedot siirtyvät Meira Novan PIM-järjestelmään pääsääntöisesti Synkasta. On ensiarvoisen tärkeää, että tavarantoimittajilla on Synkassa tuotteistaan mahdollisimman täydelliset tuotetiedot sisältäen kuva- ja pakkausmateriaalitiedot.  Mahdollisimman kattavat tiedot hyödyttävät kaikkia osapuolia kuten asiakasta, Meira Novaa ja tavarantoimittajaa.

Miksi oma tuotetietojärjestelmä otetaan käyttöön Meira Novalla? 

Kattava ja ajantasainen tuotetieto on meille ensiarvoisen tärkeää. Aiemmin olemme olleet vähittäiskaupan tuotetietojärjestelmän käyttäjiä, mutta kyseinen järjestelmä ei palvellut meitä riittävän kattavasti. 

Uuden järjestelmän avulla pystymme hakemaan tuotetietoja entistä monipuolisemmin, kun aiemmin jouduimme täydentämään hakua esimerkiksi tavarantoimittajien sivuilta löytyvällä tiedolla. Uusi PIM hyödyttää ja nopeuttaa muun muassa tarjouslaskentaa, kun pystymme entistä tehokkaammin tarjoamaan tarjouspyynnön mukaisia tuotteita. 

Jatkossa PIM:in tiedot ovat hyödynnettävissä laajalti Meira Novalla. Tiedot siirtyvät muihin järjestelmiin, joista ne ovat esimerkiksi asiakasvastaavien, hankinnan ja logistiikan hyödynnettävissä. 

Mitä työtä käyttöönotto on vaatinut? Miten prosessi on edennyt?

PIM on ollut Meira Novan valikoimahallinnan käytössä lokakuusta saakka. Järjestelmän kehitys aloitettiin kaksi vuotta sitten määrittelemällä tarpeitamme tuotetietojärjestelmän suhteen. Aktiivinen järjestelmän rakentaminen aloitettiin tammikuussa 2023. Määrittelytyö on vaatinut paljon uuden oppimista ja tiivistä sitoutumista tiimiltä.

Meille oli tärkeää, että tuotetietoja pystyy rikastamaan niiden tietojen osalta, joita ei Synkasta saa. Lisäksi järjestelmän oli oltava sellainen, jota pystymme itse kehittämään ja joka on riittävän joustava tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen.

Tuotetietoasiantuntijat ovat tämän projektin myötä saaneet perehtyä varsin syvällisesti Synkkaan. Järjestelmän aktiivinen kehitystyö jatkuu edelleen.

Meira Novan PIM on toteutettu järjestelmätoimittajan, Meira Novan oman tiimin ja SOK AID:n yhteistyönä, johon kaikki ovat olleet vahvasti sitoutuneita. Määrittelytyötä on Meira Novalla tehty tiiviissä yhteistyössä läpi koko organisaation.

Miten asiakas hyötyy siitä, että Meira Novalla on käytössään tuotetietojärjestelmä?

PIM:istä tiedot siirtyvät Meira Novan nettikauppaan, jossa ne ovat asiakkaiden hyödynnettävissä. PIM:in myötä asiakas saa entistä ajantasaisempaa, rikastetumpaa ja luotettavampaa tietoa tuotteista. PIM:in rikastamassa nettikaupassa asiakas löytää tietoa entistä kattavammin tuotekortilta.


Kuvassa vasemmalta tuotetietoasiantuntija Nina Jäntti, tuotepäällikkö Anne Sandberg, tarjouslaskija Sanna Kilpeläinen, valikoimahallintapäällikkö Kati Korhonen, valikoimasuunnittelija Maija Nurmi, tuotetietoasiantuntija Milla Raenmaa ja valikoima-assistentti Iina Loikala. Kuvasta puuttuu tuotetietoasiantuntija Ancelika Pensanen. 

Nova-lehti
 

 


Jaa sisältöä: