Uutishuone

Uutishuone

Yhteistyössä asiakkaan hyväksi

23.11.2022 | Novalainen vastaa

Meira Nova kehittää yhteistyötään tavarantoimittajien kanssa uudella toimittajahallintamallilla.

Mikä on toimittajahallintamalli?

Meira Nova on hakemassa ISO9001-laatusertifikaattia, jonka yksi osa on tavarantoimittajasuhteen hallinnointi. Toimittajahallintamalli liittyy osaltaan laatutyöhön, mutta olemme halunneet myös vahvistaa suhteitamme tavarantoimittajiin sekä kehittää yhteistyötä ja viestintää kokonaisuudessaan. Jaoimme noin 420 tavarantoimittajaa neljään eri kategoriaan ja kaikille kategorioille muodostettiin oma toimintamallinsa. Meille tärkeimmät toimittajat määriteltiin strategisiksi toimittajiksi.

Mitkä ovat strategisen toimittajan ominaisuudet?

Strateginen toimittaja on euroina ja/tai kiloina mitattuna Meira Novalle merkittävä toimittaja tai muuten tärkeä, esimerkiksi uusi haastaja. Strategisten toimittajien kanssa pidämme strategisen tason palaverin kerran tai kaksi vuodessa, normaalien operatiivisten palaverien lisäksi. Palavereissa käymme läpi molemmin puolin muun muassa markkina-, ja trendi- ja hintanäkymiä. Mukana palaverissa on hankintapäällikön ja tarvesuunnittelijan lisäksi hankintajohtaja ja tarvittaessa myös toimitusjohtaja.

Miten toimittaja hyötyy siitä, että on Meira Novan strateginen toimittaja?

Tarjoamme strategisille toimittajille lisäpalveluita esimerkiksi hävikkituotteiden myyntiin ja uutuustuotteiden avaukseen. Kommunikointi toimittajan kanssa on myös normaalia tiiviimpää ja muun muassa markkinatietoa vaihdetaan puolin ja toisin.

Millaisia muita toimittajakategorioita on strategisen lisäksi?

Volyymitoimittajat ovat meille vahvoja luottokumppaneita. Volyymitoimittajilta saamme toimivan ja kattavan perusvalikoiman.

Tämän lisäksi hyödynnämme täydentäviä toimittajia ja SOK:n omien merkkien toimittajia. Täydentäviltä toimittajilta ostamme pääasiassa tuotteita erottautumistekijäksi.

Miten toimittajia auditoidaan?

Osana ISO9001 sertifikaatin toimittajahallintamallia lähetämme toimittajille kyselyitä, joissa vastataan ympäristöön, johtajuuteen, elintarviketurvallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin. Kyselyn avulla pidämme myös tietoa toimittajan sertifikaateista ajan tasalla. Vastausten ja toimittajan kriittisyyden perusteella arvioimme paikan päällä tehtävän virallisen auditoinnin tarpeen.

Miten uusi toimittajamalli näkyy asiakkaan suuntaan?

Meira Novan ja toimittajien välisen jatkuvan vuoropuhelun ja avoimen keskustelukulttuurin myötä asiakkaan palveluaste paranee. Tiedämme jatkuvasti missä mennään, meillä on entistä parempi kyky reagoida markkinamuutoksiin ja ennusteisiin.

Malli näkyy entistä parempana tuotteiden saatavuutena ja kilpailukykyisinä hintoina. Asiakas saa tuotteensa meidän huolella valitsemiltamme, alansa parhailta toimittajilta, jotka ovat vastuullisuuden edelläkävijöitä, erinomaisia innovaattoreita sekä luotettavia toimittajia.

Terhi Liukkonen, hankintajohtaja
Susanna Viitaniemi, laatupäällikkö
Meira Nova

 


Jaa sisältöä: