Uutishuone

Uutishuone

Ostamisen paras kumppani

07.12.2021 | Novalainen vastaa

Arja Liimatainen johtaa Meira Novan kaupallista organisaatiota, joka vastaa esimerkiksi valikoimahallinnasta ja asiakaspalvelusta. Lukuisat kehityshankkeet tähtäävät siihen, että Meira Nova olisi asiakkailleen ostamisen paras kumppani.

Meira Nova täytti loppuvuodesta 30 vuotta. Kaupallinen johtaja Arja Liimatainen kertoo, että kolmekymppiseksi varttunut Meira Nova on isojen muutosten äärellä. Viime vuonna valmistunut strategia NOSTE2025 on ollut yritykselle merkittävä uudistus.

”Me uskomme, että uusi strategiamme on kestävä ja tulevaisuuteen tähtäävä. Haemme sillä suuria muutoksia. Kolmekymppinen Meira Nova on iskukykyinen ja valmiina palvelemaan asiakkaitaan entistäkin paremmin”, Liimatainen sanoo.

Kaksi vuotta kaupallisena johtajana

Arja Liimataisen syksyn työkalenteri on täyttynyt NOSTE2025-strategiaan liittyvistä projekteista, joihin kuuluu muun muassa valikoimahallinnan ja hankinnan sekä tiedolla johtamisen kehitysprojekteja. Liimatainen on työskennellyt Meira Novan kaupallisena johtajana nyt kaksi vuotta.  

”Nuoruuden ammattihaaveeni oli hotelli- ja matkailualalla. Nyt olen ollut elintarvikealalla melkein 28 vuotta. Olen koulutukseltani elintarviketieteiden maisteri ja ennen Meira Novaa työskentelin myynnin, markkinoinnin ja viennin johtotehtävissä muun muassa Unileverillä ja Altialla”, Liimatainen kertoo.

Meira Novan kaupallinen organisaatio perustettiin, kun Arja Liimatainen aloitti kaupallisen johtajan tehtävässä. Liimataisen vetämään organisaatioon kuuluvat asiakkuuksista vastaavat myyntitiimit, valikoimahallinta, myynnin tuki ja markkinointi sekä asiakaspalvelu. Kaikkiaan kaupallisessa tiimissä työskentele noin 45 henkilöä.

Tiivis valikoima on kustannustehokas

Valikoimahallinta on Meira Novassa kokonaan uusi yksikkö, joka on perustettu Arja Liimataisen tultua taloon. Jo ennen uuden strategian valmistumista Meira Novassa nähtiin tarve entistä systemaattisemmalle valikoimatyöskentelylle.

”Valikoimahallinta perustettiin myynnin ja hankinnan väliin koordinoivaksi yksiköksi, joka toisaalta tuntee asiakkaittemme tarpeet ja toisaalta meidän tuotemaailmamme. Yksikön tehtävänä on sovitella yhteen näitä kahta.”

Liimataisen mukaan valikoimahallinnan keskeiseksi prosessiksi on muodostunut kysyntää ja tarjontaa tasapainottava S&OP-prosessi, jossa tehdään kysynnän suunnittelua, päätetään valikoimaan otettavista ja siitä poistettavista tuotteista sekä hallitaan tuotteiden elinkaarta. Meira Novan uudistetun strategian ytimessä on valikoimahallinta valikoimien tiivistämisen näkökulmasta.

”Tiiviimmässä valikoimassa myynti keskitetään aikaisempaa harvemmille rinnakkaistuotteille, jolloin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme edullisemmat hinnat ja varmistamaan tuotteiden paremman saatavuuden. Asiakkaille tiiviin valikoiman hyödyt näkyvät siis kustannustehokkuutena ja palveluasteen paranemisena”, Liimatainen kertoo.

Ratkaisukeskeisempää myyntiä  

Meira Nova haluaa olla asiakkailleen ostamisen paras kumppani. Siihen tähtää myös syksyllä aloitettu henkilöstön myyntivalmennus.

”Myynnin fokus kääntyy ratkaisukeskeiseen myyntiin. Koko myynnin ja asiakaspalvelun henkilöstö käy läpi ratkaisukeskeisen myynnin ja neuvottelutaitojen valmennuksen. Tavoitteemme on asiakkaiden päätöksenteon ja ostamisen helpottaminen, kun voimme auttaa heitä oikeiden tuoteratkaisujen löytämisessä”, Liimatainen kuvailee.

Liimataisen mukaan asiakkaat tulevat hyötymään myös Meira Novan tiedolla johtamiseen liittyvistä kehityshankkeista. Tiedolla johtaminen on yksi uudistetun strategian kulmakivistä. Päivittäisen työn sujuvuuden näkökulmasta se tarkoittaa muun muassa erilaisten tietojärjestelmien uudistamista.

”Päivitämme järjestelmiämme sellaisiksi, että niistä on suoraan hyötyä myös asiakkaille. Tulevaisuudessa datan saaminen järjestelmistämme myös asiakkaidemme ja muiden kumppaneidemme käyttöön helpottuu ja nykyaikaistuu.”

Meira Novassa ollaan lisäksi uudistamassa tuotetietojen hallintajärjestelmää, mikä sujuvoittaa tietojen hallintaa ja käytettävyyttä. Samanaikaisesti valmistellaan uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoa.

”Se tekee asiakaspalvelustamme entistäkin sujuvampaa”, Liimatainen lupaa.

Juttu on julkaistu Novan numerossa 9/21. Nova-lehti


Teksti: Krista Korpela-Kosonen
Kuva: Juha Lindvall

Jaa sisältöä: