Uutishuone

Uutishuone

Meira Novan vastuullisuuskatsaus julkaistiin

24.09.2021 | Novalainen vastaa

Meira Novan ensimmäinen vastuullisuuskatsaus on ilmestynyt. Katsaus kokoaa yksien kansien väliin vastuullisuuden tärkeimmät teot ja hankkeet, sekä Meira Novalla että S-ryhmässä.

Miksi vastuullisuuskatsaus tehtiin?

Meira Novalla on pitkään tehty työtä vastuullisuuteen liittyvissä asioissa sekä yhteistyössä SOK:n vastuullisuusyksikön kanssa että Meira Novan sisällä. Halusimme koota nämä asiat yhteen yksien kansien väliin ja viestiä niistä asiakkaillemme ja muille sidosryhmille.

Mitä asioita katsaus pitää sisällään?

Katsaukseen on koottu ajankohtaisia ja konkreettisia Meira Novan tekemiä vastuullisuutekoja esimerkiksi hävikin vähentämiseksi, energian säästämiseksi ja kierrätyksen edistämiseksi. Kerromme myös, miten Meira Nova on toiminut vastuullisena työnantajana. Oman huomion saavat myös ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet sekä toimenpiteet vastuullisen hankinnan edistämiseksi.

Katsauksessa on myös käyty läpi viisi vastuullisuuden kärkihanketta, joita Meira Nova painottaa lähivuosina. Näitä ovat

- vastuullisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- hiilinegatiivinen Meira Nova vuonna 2025
- kohti kiertotaloutta
- ihmisoikeuksien edistäminen arvoketjussa ja omassa toiminnassa
- avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen

Katsauksessa on myös oma osionsa koko S-ryhmän vastuullisuudesta ja eettisistä periaatteista.

Kuinka usein katsaus ilmestyy?

Katsaus ilmestyy vuosittain. Siihen kootaan edellisen vuoden tapahtumat sekä näkymät kuluvaan vuoteen.

Olet aloittanut elokuussa Meira Novan laatupäällikkönä. Millaisia vastuullisuuteen liittyviä asioita kuuluu toimenkuvaasi?

Tehtäväni Meira Novalla on huolehtia, että Meira Novan hankkimat tuotteet ja suorittamat prosessit täyttävät eri sidosryhmien laatu-, vastuullisuus sekä viranomaisvaatimukset.

Meira Novalla käynnistetään syksyn aikana Vastuullisuus- ja ympäristöasioiden kehitysryhmä. Toimin ryhmän vetäjänä yhdessä kehityspäällikkö Jari Saviniemen kanssa. Kehitysryhmän työ ei kuitenkaan ole vain kahden ihmisen projekti, vaan vastuullisuus- ja ympäristöasioiden eteenpäin vieminen on koko Meira Novan henkilöstön yhteinen asia.

Vastuullisuuskatsauksessa kerrotut Meira Novan kärkihankkeet ovat kehitysryhmän selkäranka. Kärkihankkeet pilkotaan pienemmiksi tavoitteiksi, joita lähdetään viemään eteenpäin kulloinkin tarvittavan vastuuhenkilön kanssa. Kehitysryhmä tekee tiivistä yhteistyötä SOK:n vastuullisuusryhmän kanssa.

Susanna Viitaniemi
Laatupäällikkö
Meira Nova Oy


Meira Novan vastuullisuuskatsaus 2021


Jaa sisältöä: