Meira Novan arvot

Meira Novan arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, jotka näkyvät yrityksen ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa ja sen johtamisessa. Organisaation arvot kertovat siitä, mikä Meira Novalla on ainutlaatuista, mille periaatteille toiminta, päätökset ja kehitys rakentuvat.

  • Olemme asiakasta varten
  • Uudistamme toimintaamme jatkuvasti
  • Toimimme tuloksellisesti
  • Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä

Meira Novan politiikat

Meira Novan politiikat ohjaavat toimintaamme ja kokoavat yhteen tärkeimmät periaatteemme. Politiikat määrittelevät kuinka toimimme Meira Novan  arvojen mukaisesti.