Vastuullinen Meira Nova

Meira Nova ottaa huomioon toimintansa vaikutukset ympäristöön, henkilöstöön ja sidosryhmiin. Kaikessa toiminnassa pyritään toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ympäristöystävällisten toimintatapojen käyttöönottoa, eettisten periaatteiden noudattamista liiketoiminnassa, henkilöstön hyvinvoinnin huomioimista sekä asiakkaiden tarpeiden täyttämistä vastuullisesti. 

Meira Nova seuraa omassa toiminnassaan S-ryhmän vastuullisuusohjelmaa. Vastuullisuusohjelman päätavoitteet on huomioitu Meira Novan vastuullisuustyön tavoitteissa. Tavoitteissa huomioidaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. 

Meira Novan vastuullisuusohjelman päähankkeet

Tutustu päähankkeisiin tarkemmin:

Vuosittain suoritetaan vastuullisuusraportointi S-ryhmätasoisesti sekä julkaistaan Meira Novan oma vastuullisuuskatsaus. 

Vastuullisuustyön johtaminen Meira Novalla

Vastuullisuustyötä johdetaan syksyllä 2021 perustetun vastuullisuuden  ja  ympäristön  kehitystyöryhmän toimesta. Suuntaviivan kehitystyöryhmän toiminnalle antaa Meira Novan vastuullisuuden ja ympäristön kärkihankkeet. Työryhmän vetovastuulliset ovat laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Susanna Viitaniemi, logistiikan turvallisuus- ja kiinteistöpäälikkö Mika Tanskanen sekä laatukoordinaattori Heidi Soivio. Tukitiimin jäsenet ovat hankintajohtaja, logistiikkajohtaja ja kaupallinen johtaja.

Tavoitteet kehitystyöryhmälle on suunniteltu liukuvasti päivittyvälle 3-vuotiselle suunnitelmalle. Erillisiä kehitysprojekteja käynnistetään tarpeen mukaan ja näihin projekteihin otetaan mukaan Meira Novan henkilökuntaa.

SOK Vastuullisuus toimii ohjaavana ja tukevana organisaationa Meira Novan omalle kehitystyölle. 

Vastuullinen hankintaketju

Siirry vastuullisen hankintaketjun sivulle