Vastuullinen hankintaketju

Meira Novan vastuullisuus alkaa toimittajien  valinnasta. Hankintapuitesopimuksilla Meira Novan laatu- ja vastuullisuusvaatimukset viedään toimitusketjussa eteenpäin. Jokainen toimittaja käy läpi toimittajahyväksyntäprosessin. Hyväksyntäprosessin yhteydessä kartoitetaan tavarantoimittajan toimintamallit sisältäen seuraavat osa-alueet:

  • elintarviketurvallisuus
  • sosiaalinen vastuu 
  • ympäristövastuullisuus
  • yrityksen johtamiskäytännöt

Vastuullisuuslinjaukset

Alkuperämaasta riippumatta kaikkien valikoimissa olevien tuotteiden on täytettävä Meira Novan määrittelemät vastuullisuuslinjaukset. Meira Novan jokainen toimittaja sitoutuu linjauksiin hankintapuitesopimuksen
kautta. Vastuullisuuslinjaukset ovat yhteneväiset S-ryhmän vastuullisuuslinjauksiin. 

Tutustu vastuullisuuslinjauksiin

Riskimaaostot

Meira Novan omassa maahantuonnissa tehdään hankintaa myös riskimaista.  Hankintaketjun yrityksillä on velvollisuus tunnistaa oman toimintansa suorat ja epäsuorat  ihmisoikeusvaikutukset sekä niiden kohteet. 

Meira Nova edellyttää valikoimissaan olevien tuotteiden hankintaketjujen yrityksiltä toimivaa prosessia ihmisoikeusvaatimusten tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Omassa toiminnassaan Meira Nova on sitoutunut amfori BSCI Code of Conductiin. 

BSCI -auditointi tarkastaa 11 työoikeuden toteuttamisen auditoitavassa laitoksessa. Amfori BSCI -tietokannan kautta voidaan tarkastaa omien riskimaatoimittajien auditointitulokset. Arvosteluasteikko on A, B, C, D ja E. Auditoinnissa annetaan arvosana jokaisesta  tarkastuskohteesta erikseen.